Rešitve ponavljanja – geografija

Pozdravljeni,

odgovore na vprašanje za ponavljanje, katere ste oddali v učilnico, smo pregledali pri zoom učni uri. Ker nekaterih ni bilo, spodaj najdete rešitve še v pisni obliki.

 1. Opiši geografsko lego Slovenije (glede na ekvator in začetni poldnevnik). Kateri poldnevnik in vzporednik potekata skozi Slovenijo?

Severno od ekvatorja, vzhodno od začetnega poldnevnika. Čez slovenijo poteka 46. vzporednik (s.g.š) in 15. poldnevnik (v.g.d)

 1. Naštej nekaj elementov naravne in kulturne dediščine, po katerih je poznana Slovenija

Naravna dediščina: Postonjska jama, Blejsko jezero, Škocjanske jame, izvir Soče, slap Savica, Triglav, Ljubljansko barje…

 

Kulturna dediščina: Prešernov spomenik, Brižinski spomeniki, Ljubljanski grad, tromostovje, Križanke, NUK, idrijska čipka, jurjevanje, vaška situla, kurentovanje, lipicanci, Prešernova rojstna hiša …..

 1. Kaj pomeni, da je Slovenija raznolika država?

Zaradi lege na stiku Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižine in Jadranskega morja se na  majhnem območju pojavlja  veliko različnih tipov pokrajine: gore, ravnine, hribovje, jezera, morje. Slovenija je raznolika tudi v družbenem smislu, saj leži na stiku štirih jezikovnih oz. kulturnih skupin (slovanske, romanske, germanske in ugrofinske). 

 1. Na stiku katerih velikih evropskih geografskih enot leži Slovenija? Alpe, Dinarsko gorstvo, Panonska nižina, Jadransko morje
 1. Kaj je regionalizacija? Na katere naravnogeografske enote delimo Slovenijo (namig: pet pokrajin)? Delitev ozemlja na več delov glede na različne kriterije.  Slovenijo delimo na pet naravnogeografskih enot: Alpske, Predalpske, Dinarskokraške, Obsredozemske, Obpanonske
 1. Naštej občine, na katere meji Mestna občina Ljubljana: Pomogaj si s povezavo.
 2. Naštej vrste kamnin. Magmatske, metamorfne, sedimentne
 3. Kakšna je razlika med predorninami in globočninami? Predornine so strnjena lava (na površju), globočnine so strnjena magma (pod površjem).
 4. Kako nastanejo sedimentne kamnine (dva načina)? Z usedanjem trdnih delcov v moju in z usedanjem gradiva, ki ga prinašajo reke.
 5. Razloži pojem mehansko preperevanje. Razpadanje kamnine zaradi vpliva vetra, vode, sonca … Pri tem se kemična sestava kamnine ne spremeni.
 6. V katerem geološkem obdobju so nastale Alpe? V terciarju, ki je del novejšega zemeljskega veka.
 7. Razloži razliko med vremenom in podnebjem. Vreme je trenutno stanje ozračja, podnebje je povprečno vremensko stanje v daljšem časovnem obdobju.
 8. Zakaj je pozimi v nekaterih alpskih dolinah nižja temperatura kot na višje ležečih pobočjih? Hladen zrak se ujame na dnu, zato je tam temperatura nižja kot na pobočjih (temperaturna inverzija)
 9. Kako oddaljenost od morja vpliva na vreme (dva odgovora)? Z oddaljevanjem od morja se niža količina padavin in veča temperaturna razlika med poletjem in zimo.

Lep pozdrav, Tadej Grabnar

Ta vnos je bil objavljen v Geografija 9. r. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja